Kerkagenda

Onderstaand document geeft de verschillende activiteiten weer van de kerkelijke gemeente.
Commercieel wordt de kerk voorlopig niet meer verhuurd. 

De kerkagenda: sept.-dec.19.pdf en jan.febr._2020.pdf

Collecte's: rooster protestantse gemeente Vlieland: Collecterooster_Prot._Gem._Vlieland.pdf en Provinciaal Bijdragenadvies_2019.pdf

Kerk in Actierooster 2019 : https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Kerk in actie incl. algemene doelen protestantse kerk Collecterooster_2019_-_Katern.pdf 

 

 

 

Contact Kerk

0562-850518 ds F.H. Weeda fhweeda@home.nl
0562-451573 dhr H. van Keulen scriba@protestantsegemeentevlieland.nl