Skip to content

Bijzondere vieringen

Gedurende het jaar zullen er bijzondere diensten gehouden worden. Diensten met koren en/of andere muzikale begeleiding of diensten in de openlucht.

Wereldgebedsdag: Vrijdagavond 7 maart aanvang 19.30 uur.

Paastijd: alle diensten door ds F.H. Weeda.

Openluchtdienst: op zondag .... in de diaconietuin achter het Armhuis, met muzikale begeleiding van Vlielandse muziekgroepen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk, maar de grote deuren blijven dan tijdens de dienst open.

Hemelvaartsdag: Donderdag 29 mei  een dienst in de openlucht. Starten in de kerk, wandelen naar een plek, waar muziek gemaakt wordt en koffie/thee naimgp5694.jpg afloop in de kerk.

 

 

 

 

 

Interkerkelijke dienst enkele malen in het jaar worden interkerkelijke diensten gehouden.

Kerstperiode, alle diensten door ds F.H.Weeda, Vlieland4e_advent.jpg
Kerstavond, 24 december, Kerstnachtdienst om 22.30 uur, met vanaf 22.15 uur samenzang.
Eerste Kerstdag, 25 december, Kerstdienst om 10.00 uur.

Oudejaarsavond, 31 december, gedachtenisdienst om 19.30 uur. Eilanders en gasten worden uitgenodigd de namen van overleden dierbaren door te geven om genoemd te worden.

R.K.vieringen: gedurende het hele jaar op de derde maandag van elke maand in de kerk om 19.30 uur.

Eredienst vanwege de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Op de zondagen in juli en augustus om 08.15 uur en 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

 


 

 

 

gevulde_tasjes.jpg