Skip to content

Bijzondere vieringen

Gedurende het jaar zullen er bijzondere diensten gehouden worden. Diensten met koren en/of andere muzikale begeleiding of diensten in de openlucht.

Wereldgebedsdag: Vrijdag 4 maart 2016 aanvang 16.30 uur.

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt ook op Vlieland gehouden op vrijdag 4 maart 2016; de viering begint om 16.30 uur in de kerk.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen ingezameld.

zie ook:  www.wereldgebedsdag.nl  

 

 

 

Paastijd: zie boven 

Openluchtdienst: op een zondag in de zomer in de diaconietuin achter het Armhuis. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk; de grote deuren blijven dan tijdens de dienst open.

Hemelvaartsdag: Donderdag 5 mei 2016 een dienst in de openlucht. Starten in de kerk, wandelen naar een plek, waar muziek gemaakt wordt en koffie/thee naimgp5694.jpg afloop in de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

Interkerkelijke dienst enkele malen in het jaar worden interkerkelijke diensten gehouden.

Kerstperiode, alle diensten door ds F.H.Weeda, Vlieland4e_advent.jpg
Kerstavond, 24 december, Kerstnachtdienst om 22.30 uur, met vanaf 22.15 uur samenzang.
Eerste Kerstdag, 25 december, Kerstdienst om 10.00 uur.

Oudejaarsavond, 31 december, gedachtenisdienst om 19.30 uur. Eilanders en gasten worden uitgenodigd de namen van overleden dierbaren door te geven om genoemd te worden.

 

R.K.vieringen: gedurende het hele jaar op de derde maandag van elke maand in de kerk om 19.30 uur.

Eredienst vanwege de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Op de zondagen in 2016 van 10 juli t/m 28  augustus om 08.15 uur en 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Nadere info: Joop van den Akker, Canadawegje 1, 9983 RE Roodschool. 0596 5160940596 516094; 06 1387776706 13877767gevulde_tasjes.jpg