Pastoraat

De Werkgroep Ontmoeting

Bezoek gewenst?
De werkgroep Ontmoeting legt waar nodig bezoeken af bij individuele mensen. Ze beperkt zich daarbij niet tot leden van de kerkelijke gemeente, maar strekt haar aandacht uit naar alle eilanders, tijdelijke werknemers en gasten.

Onderling contact houdt een gemeenschap levend. Dat geldt voor de kerkelijke gemeente net zo goed als voor de grotere gemeenschap van de eilanders. Soms heeft een mens behoefte aan een praatje, aan iemand die vraagt “Hoe gaat het met je?” en echt geïnteresseerd blijkt in je antwoord, ook als het niet zo goed mocht gaan; soms is het fijn om een bloemetje te krijgen of een ander zichtbaar teken dat je niet vergeten bent. Gelukkig zijn er op Vlieland heel wat groepen van mensen die dit weten en er naar handelen. Ook vanuit de kerkelijke gemeenschap is al een aantal jaren een groepje mensen actief om dit naar beste kunnen in te vullen voor en met iedereen die op het eiland woont of verblijft. 
Langs veel wegen wordt de leden van de werkgroep geïnformeerd over omstandigheden waarin een bezoek nodig of wenselijk zou kunnen zijn. Maar de beste en meest directe weg is toch nog altijd dat iemand het zelf aangeeft. Dus, als u prijs stelt op een gesprek, of iemand kent die wel graag eens iemand op bezoek zou willen krijgen, dan wordt u hartelijk uitgenodigd contact op te nemen met één van de onderstaande leden.

De leden van de groep zijn:
-    Harmke Brandsma, tel. 850810
-    Cathrien de Jong, tel 451110
-    Frans Weeda, tel. 850518

Contact Kerk

0562-850518 ds F.H. Weeda fhweeda@home.nl
0562-451573 dhr H. van Keulen scriba@protestantsegemeentevlieland.nl